New Alpturka ANZEK No-Till mechanical seed drill

PDF
Interested in the ad?
Contact the seller
Interested in the ad?
Contact the seller
1/23
PDF
Price:
on request
Ask for price
Contact the seller
Brand Alpturka
Model ANZEK No-Till
Type mechanical seed drill
Year of manufacture 2022
Net weight 3100 kg
Location Ukraine Mironivka
Placed on Sep 23, 2022
Agriline ID DZ24243
Description
Working width 3 m
Number of rows 20
Row spacing 150 mm
Volume of the tank 785 l
Operating speed 7 km/h
Required tractor power 100 HP
Condition
Condition new
More details
Colour deep blue
More details
Ukrainian
Сеялки ANZEK разработаны для прямого посева с междурядьями 150 мм, зерновых и мелкосемянных культур, таких как рапс и клевер, с одновременным внесением минеральных удобрений в необработанный почву, а также при использовании минимальной и классической технологий обработки почвы. Модельный ряд состоит из сеялок на 16,18, 20, 24 и 32 сошника.
• Использование сеялки ANZEK позволяет уменьшить время и расходы на топливо, поскольку за один проход сеялка выполняет несколько операций: обработка почвы, внесение удобрений, посев и прикатывание посеянных строк.
• Посев сеялками ANZEK помогает удержать влагу в почве и минимизирует риск возникновения эрозионных процессов.
• Дисковые дифазные сошники, состоящие из сплошного и зубчатого дисков, позволяют быстро создать правильное семенное ложе и равномерно распределить семена на необходимую глубину на всех типах почвы и видах стерни.
• Каждая посевная секция тяжелого типа имеет параллелограммный механизм подвески и работает независимо для обеспечения идеального посева даже в сложных условиях.
• Система 7-ми ступенчатой ​​регулировки глубины посева и блоки пружин позволяют отрегулировать каждый рабочий орган сеялки на нужную глубину и давление в зависимости от стерни и состояния почвы.
• Совершенная двусторонняя конструкция катушек позволяет точно высевать семена как крупных так и мелких размеров с заданой нормой высева.
• Гидравлический подъемный механизм позволяет устанавливать необходимые глубину посева и давление, а также положение сеялки.
• Сівалки ANZEK розроблені для прямого висіву з міжряддям 150 мм, зернових та дрібнонасінних культур, таких як ріпак та конюшина, з одночасним внесенням мінеральних добрив в необроблений ґрунт, а також при використанні мінімальної та класичної технологій обробітку ґрунту. Модельний ряд складається з сівалок на 16,18, 20, 24 та 32 сошники.
• Використання сівалки ANZEK дозволяє зменшити час та витрати на пальне, оскільки за один прохід сівалка виконує декілька операцій: обробіток ґрунту, внесення добрив, посів та прикочування посіяних рядків.
• Посів сівалками ANZEK допомагає утримувати вологу в ґрунті і мінімізує ризик виникнення ерозійних процесів.
• Дискові дифазні сошники, що складаються з суцільного та зубчатого дисків, дозволяють швидко створити правильне насіннєве ложе та рівномірно розподілити насіння на необхідну глибину на всіх типах ґрунту і стерні.
• Кожна посівна секція важкого типу має паралелограмний механізм підвіски і працює незалежно для забезпечення ідеального посіву навіть в складних умовах.
• Система 7-ми ступінчастого регулювання глибини посіву та блоки пружин дозволяють відрегулювати кожен робочий орган сівалки на потрібну глибину і тиск в залежності від стерні та стану ґрунту.
• Досконала двостороння конструкція котушок дозволяє точно висівати насіння як великих так і дрібних розмірів з потрібною нормою висіву.
• Гідравлічний підйомний механізм дозволяє встановлювати необхідні глибину посіву і тиск, а також положення сівалки.
Show the whole comment
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
new KINZE 3605 mechanical precision seed drill New KINZE 3605 price on request Mechanical precision seed drill 2021 12.5 m Ukraine, smt.Volodarka
SUNFLOWER 9433-40 mechanical precision seed drill SUNFLOWER 9433-40 $13,500 Mechanical precision seed drill 01/2009 30 mm Ukraine, s. Velikaya Aleksandrovka