Agriline » Equipment » Măturați, lingura cu peria ZS120. other equipment

Măturați, lingura cu peria ZS120. other equipment

PDF
Măturați, lingura cu peria ZS120. other equipment
1/1
PDF
€2,253
Net price
PLN 10,560
≈ $2,444
€2,771.19
Gross price
Contact the seller
Type other equipment
Year of manufacture 2023
Location Poland Nądnia
Placed on Mar 06, 2023
Agriline ID JR32895
Condition
Condition new

More details — Măturați, lingura cu peria ZS120. other equipment

English
Sweep, spoon with the ZS120 brush.

Technical data :
- working width of a spoon 1.2 meters
- brush width of 1.07 meters
- hydraulic drive
- smooth adjustment of the brush height
- system of fast disassembly, allows you to easily unfasten the sweeper and work with a spoon itself
- the sweeper can be easily mounted to most spoons, shovels available on the market

** Export: only net amount to pay (with an important VAT number of the EU) **

** Possibility of delivery throughout Europe **

Contact also by WhatsApp

Please contact me.
Потискайте, лъжица с четката ZS120.

Технически данни :
- Работна ширина на лъжица 1,2 метра
- Ширина на четката от 1,07 метра
- Хидравлично задвижване
- Плавна регулиране на височината на четката
- Система на бързо разглобяване, ви позволява лесно да разкопчавате чистачката и да работите със самата лъжица
- чистачката може лесно да бъде монтирана на повечето лъжици, лопати, налични на пазара

** Експорт: Само нетна сума за плащане (с важен номер на ДДС на ЕС) **

** Възможност за доставка в цяла Европа **

Свържете се и с WhatsApp

Моля, свържете се с мен.
Zametejte, lžíce štětcem ZS120.

Technická data :
- Pracovní šířka lžíce 1,2 metrů
- Šířka štětce 1,07 metrů
- Hydraulický pohon
- Hladké nastavení výšky štětce
- Systém rychlé demontáže, umožňuje vám snadno rozeznat zametač a pracovat se samotnou lžičkou
- Zametač lze snadno namontovat na většinu lžíce, lopaty dostupné na trhu

** Export: pouze čistá částka k zaplacení (s důležitým počtem DPH EU) **

** Možnost dodání po celé Evropě **

Kontaktujte také WhatsApp

Prosím kontaktujte mě.
Mit der ZS120 -Bürste fegen, löffeln.

Technische Daten :
- Arbeitsbreite eines Löffels 1,2 Meter
- Bürstenbreite von 1,07 Metern
- Hydraulischer Antrieb
- Glätte Einstellung der Bürstenhöhe
- System der schnellen Demontage ermöglicht es Ihnen, die Kehrmaschine leicht zu entlasten und mit einem Löffel selbst zu arbeiten
- Die Kehrmaschine kann leicht an den meisten Löffeln montiert werden, die auf dem Markt erhältlichen Schaufeln erhältlich sind

** Export: Nur der Nettobetrag zu bezahlt (mit einer wichtigen Mehrwertsteuerzahl der EU) **

** Möglichkeit der Lieferung in ganz Europa **

Kontakt auch von WhatsApp

Bitte kontaktiere mich.
Σκουπίστε, κουτάλι με το πινέλο ZS120.

Τεχνικά δεδομένα :
- Πλάτος εργασίας ενός κουταλιού 1,2 μέτρων
- πλάτος βούρτσας 1,07 μέτρων
- υδραυλική μονάδα
- ομαλή ρύθμιση του ύψους της βούρτσας
- Σύστημα γρήγορης αποσυναρμολόγησης, σας επιτρέπει να αποσυνδέσετε εύκολα το σκούπισμα και να εργαστείτε με το ίδιο το κουτάλι
- Ο σάρωθρο μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στα περισσότερα κουτάλια, φτυάρια διαθέσιμα στην αγορά

** Εξαγωγή: Μόνο καθαρό ποσό για πληρωμή (με σημαντικό αριθμό ΦΠΑ της ΕΕ) **

** Δυνατότητα παράδοσης σε όλη την Ευρώπη **

Επικοινωνία επίσης από το Whatsapp

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Balayez, cuillère avec la brosse ZS120.

Données techniques :
- Largeur de travail d'une cuillère 1,2 mètre
- Largeur de pinceau de 1,07 mètre
- entraînement hydraulique
- Réglage lisse de la hauteur de la brosse
- Système de démontage rapide, vous permet de détourner facilement le balayeur et de travailler avec une cuillère elle-même
- La balayeuse peut être facilement montée sur la plupart des cuillères, des pelles disponibles sur le marché

** Exportation: seul le montant net à payer (avec un numéro de TVA important de l'UE) **

** Possibilité de livraison dans toute l'Europe **

Contact également par WhatsApp

Merci de bien vouloir me contacter.
Pomaknite, žlicu četkicom ZS120.

Tehnički podaci :
- Radna širina žlice 1,2 metra
- Širina četke od 1,07 metara
- Hidraulički pogon
- Glatko podešavanje visine četke
- Sustav brzog rastavljanja, omogućuje vam da lako otkopčavate čistač i radite sa samom žlicom
- Sweeper se može lako montirati na većinu žlica, lopate dostupne na tržištu

** Izvoz: samo neto iznos za plaćanje (s važnim brojem PDV -a) **

** Mogućnost isporuke u cijeloj Europi **

Kontaktirajte i WhatsApp

Molim kontaktirajte me.
Söpörj, kanállal a ZS120 kefével.

Műszaki adatok :
- 1,2 méter kanál működési szélessége
- 1,07 méter kefe szélessége
- Hidraulikus meghajtó
- A kefe magasságának sima beállítása
- A gyors szétszerelés rendszere lehetővé teszi a seprőgép könnyen kiszedését és maga a kanállal dolgozni
- A seprőgép könnyen felszerelhető a legtöbb kanálhoz, a piacon elérhető lapátokhoz

** Export: Csak nettó összeg fizetni (az EU fontos áfaszámával) **

** Szállítás lehetősége Európában **

Vegye fel a kapcsolatot a WhatsApp által is

Kérem keressen fel.
Sweep, cucchiaio con il pennello ZS120.

Dati tecnici :
- larghezza di lavoro di un cucchiaio 1,2 metri
- Larghezza del pennello di 1,07 metri
- Azionamento idraulico
- Regolazione liscia dell'altezza del pennello
- Sistema di smontaggio rapido, consente di slacciare facilmente lo spazzino e lavorare con un cucchiaio stesso
- Lo spazzino può essere facilmente montato sulla maggior parte dei cucchiai, le pale disponibili sul mercato

** Esporta: solo importo netto da pagare (con un numero IVA importante dell'UE) **

** Possibilità di consegna in tutta Europa **

Contatta anche di WhatsApp

Perfavore contattami.
Smulkinkite, šaukštą su „ZS120“ šepetėliu.

Techniniai duomenys :
- 1,2 metro šaukšto darbo plotis
- 1,07 metro šepetėlio plotis
- Hidraulinė pavara
- Sklandus šepetėlio aukščio reguliavimas
- Greito išmontavimo sistema leidžia lengvai atsisakyti šluosčių ir dirbti su pačiu šaukštu
- „Sweeper“ galima lengvai pritvirtinti prie daugelio šaukštų, rinkoje esančių kastuvų

** Eksportas: tik grynoji suma mokama (su svarbiu ES PVM skaičiumi) **

** galimybė pristatyti visoje Europoje **

Taip pat susisiekite su „WhatsApp“

Prasau, susisiekite su manimi.
Veeg, lepel met de ZS120 -borstel.

Technische data :
- Werkbreedte van een lepel 1,2 meter
- Borstelbreedte van 1,07 meter
- Hydraulische aandrijving
- Gladde aanpassing van de borstelhoogte
- Systeem van snelle demontage, stelt u in staat om de veegmachine gemakkelijk te losmaken en met een lepel zelf te werken
- De veegmachine kan gemakkelijk worden gemonteerd op de meeste lepels, schoppen beschikbaar op de markt

** Exporteren: alleen netto te betalen bedrag (met een belangrijk btw -nummer van de EU) **

** Mogelijkheid van levering in heel Europa **

Neem ook contact op met whatsapp

Neem contact met mij op.
Zamiatarka, łyżka ze szczotką ZS120.
Dane techniczne :
- szerokość robocza łyżki 1,2 metra
- szerokosć robocza szczotki 1,07 metra
- napęd hydrauliczny
- płynna regulacja wysokości szczotki
- system szybkiego demontażu, pozwala w prosty sposób odpiąć zamiatarkę i pracować samą łyżką
- zamiatarkę można w prosty sposób zamontować do większości dostępnych na rynku łyżek, szufli
**Eksport : DO ZAPLATY TYLKO KWOTA NETTO ( z ważnym numerem VAT UE )**

**MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY NA TERENIE CAŁEJ EUROPY**

Kontakt także przez WhatsApp

Zapraszamy do kontaktu.
Măturați, lingura cu peria ZS120.

Date tehnice :
- Lățimea de lucru a unei linguri de 1,2 metri
- Lățimea periei de 1,07 metri
- unitate hidraulică
- Reglarea netedă a înălțimii periei
- Sistemul de demontare rapidă, vă permite să desfășurați cu ușurință măturătorul și să lucrați cu o lingură în sine
- măturătorul poate fi montat cu ușurință la majoritatea lingurilor, lopeți disponibile pe piață

** Export: numai suma netă de plătit (cu un număr important de TVA al UE) **

** Posibilitatea livrării în toată Europa **

Contactați și de WhatsApp

Te rog contacteaza-ma.
Zametanie, lyžica s kefou ZS120.

Technické dáta :
- Pracovná šírka lyžice 1,2 metra
- Šírka kefy 1,07 metrov
- Hydraulická jazda
- Hladké nastavenie výšky kefy
- Systém rýchleho demontáže, umožňuje vám ľahko rozobrať zametača a pracovať so samotnou lyžičkou

- Sweeper je možné ľahko namontovať na väčšinu lyžičiek, lopaty dostupné na trhu
** Export: Iba čistá suma na zaplatenie (s dôležitým číslom DPH EÚ) **

** Možnosť dodania v celej Európe **

Kontaktujte tiež WhatsApp

Prosím kontaktuj ma.
Svep, sked med ZS120 -borsten.

Teknisk data :
- Arbetsbredd på en sked 1,2 meter
- borstbredd på 1,07 meter
- Hydraulisk enhet
- Slät justering av borsthöjden
- System med snabb demontering, låter dig enkelt lossa soparen och arbeta med en sked själv
- Sveparen kan enkelt monteras på de flesta skedar, spade tillgängliga på marknaden

** Export: Endast nettobelopp att betala (med ett viktigt momsnummer för EU) **

** Möjlighet till leverans i hela Europa **

Kontakt också av WhatsApp

Snälla kontakta mig.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads